شماره حساب ها

ردیف نام بانک کد شعبه شماره حساب شماره شبا
1 ملت جام 7018555918 IR 130120000000007018555918
2 سامان آرژانتین 826-40-54455-1 IR 600560082604000054455001
3 سامان سی تیر 849-40-54455-1 IR 300560084904000054455001
4 قتصادنوین آرژانتین 170-2-4857972-1 IR 910550017000204857972001
5 پاسارگاد میرزاشیرازی 307-110-10667631-1 IR 720570030711010667631001
6 تجارت کار 156354686 IR 860180000000000156354686
7 دی حافظ 0100031591004 IR 540660000000100031591004
8 ملی بورس 0105663325001 IR 390170000000105663325001
9 صادرات آرژانتین 0102604166000 IR 730190000000102604166000
10 پارسیان آرژانتین 0100042103001 IR 650540103302110042103001
11 خاورمیانه مهستان 1005-11-040-707071343 IR 610780100511040707071343
12 قوامین خیابان زهره 015900100008751 IR 740520000015900100008751
13 رفاه مجتمع تجاری گلستان 181498741 IR290130100000000181498741
14 سینا گاندی 122-4-11112800-1 IR 400590012200411112800001

کارگزاری کیان

با ما در بورس معامله کنید.

آدرس کارگزاری

تهران-میدان آرژانتین-خیابان زاگرس-جنب کانون وکلا-پلاک1-طبقه3

شماره تلفن

021-47180000

ایمیل کارگزاری

info@kian.trade