استهلاک مالی یکشنبه 11 شهریور 1397 | 1300 بازدید | آموزش


استهلاک مالیاستهلاک ساختار منافع مرتبط با بازپرداخت بدهی های مالی از طریق یک سری از پرداخت های دوره ای میباشد. هر پرداخت تعلق میگیرد به مقدار منافع پرداخت نشده بدهی و بخشی از مقدار اصلی بازپرداخت ها. پرداخت ها در طول دوره از استقراض(وام) در مقدار مساوی انجام می شوند.

استهلاک را میتوان با استفاده از این فرمول محاسبه کرد:

که در آن A — پرداخت دوره ای، PV — اندازه وام، r — قیمت وام (نرخ بهره وام), n — مدت وام.
کارگزاری کیان

با ما در بورس معامله کنید.

آدرس کارگزاری

تهران-میدان آرژانتین-خیابان زاگرس-جنب کانون وکلا-پلاک1-طبقه3

شماره تلفن

021-43000043