نقاط Pivot چهارشنبه 11 مهر 1397 | 1449 بازدید | آموزش


نقاط Pivotپیوت ها(Pivot)

نقاطی هستن که چرخشها و تغییر جهت ها در آنها شکل میگیرد؛ یعنی یک موج صعودی تبدیل به یک موج نزولی یا یک موج نزولی به یک موج صعودی تبدیل می‌شود. به عبارت علمی تر پیوت مجموعه سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند

انواع پیوت:
پیوت مینور(Minor Pivot):

به نقاطی که در آن چرخش‌ها جزئی و به میزان کمتر از ۳۸ درصد حرکت قبل باشد، پیوت مینور می‌گویند.

در هر طرف پیوت مینور سقف   معمولا  کمتر از ده کندل پایین تر  قراد دارد و این نقطه به راحتی شکسته می شود و به عنوان مقاومت نمی تواند مد نظر قرار گیرد. همینطور در هر طرف پیوت مینور کف معمولا  کمتر از ده کندل بالاتر  قراد دارد و این نقطه به راحتی شکسته می شود و به عنوان حمایت نمی تواند مد نظر قرار گیرد.
پیوت ماژور(Major Pivot):

نقاطی را که در آن چرخش‌های اصلی قیمت اتفاق می‌افتد را پیوت ماژور می‌گویند. اصلاحات در نقاط ماژور یا اصلی حداقل ۳۸ درصد حرکت قبل است. در واقع یک چارتی است با مطالعه و به چالش کشیدن نقاط ماژور در مورد معاملات خود تصمیم‌گیری می‌کند.

در هر طرف پیوت ماژور سقف   معمولا  بیش از ده کندل پایین تر  قراد دارد و این نقطه به راحتی شکسته نمی شود و معمولا به عنوان مقاومت  مد نظر قرار می گیرد. همینطور در هر طرف پیوت ماژور کف معمولا  بیش از ده کندل بالاتر  قراد دارد و این نقطه به راحتی شکسته نمی شود و معمولا به عنوان حمایت مد نظر قرار می گیرد.
کارگزاری کیان

با ما در بورس معامله کنید.

آدرس کارگزاری

تهران-میدان آرژانتین-خیابان زاگرس-جنب کانون وکلا-پلاک1-طبقه3

شماره تلفن

021-43000043