اندیکاتور TRIX یکشنبه 15 مهر 1397 | 1446 بازدید | آموزش


اندیکاتور TRIXTIRX یک اندیکاتور جنبشی است که درصد تغییر یک میانگین متحرک نمایی گرفته شده از قیمت بسته شدن بازار را نشان می‌دهد . این اندیکاتور به این منظور ساخته شده است که شما را از روندهایی مطلع سازد که کمتر یا برابر با تعداد دوره‌‌ایی است که برایش تعیین می‌کنید . تفسیر : اندیکاتور TRIX حول محور صفر نوسان می‌کند . هموار سازی نمایی آن به گونه‌ایی طراحی شده‌است که تحرک‌های ناچیز را حذف کند . معامله باید با تغییر جهت اندیکاتور انجام شود ( هرگاه بالای صفر رفت ،خرید و هرگاه پایین صفر آمد ، فروش ) شاید مایل باشید که یک میانگین متحرک از TIRX روی این اندیکاتور بندازیم و انگاه زمانی که TIRX از خط میانگینش بالا رفت خرید ، و زمانی که پایین امد فروش ، انجام دهید . (نکته مهم : تقاطع TIRX با میانگین متحرک خودش در بازارهایی که بدون روند هستند ، سیگنال‌های نادرست می‌دهد . از این اندیکاتور م‌یتوانید برای پیداکردن همگرایی و واگرایی هم استفاده کنید .کارگزاری کیان

با ما در بورس معامله کنید.

آدرس کارگزاری

تهران-میدان آرژانتین-خیابان زاگرس-جنب کانون وکلا-پلاک1-طبقه3

شماره تلفن

021-43000043